An ninh Quảng Nam ngày 14-5-2020

15/05/2020 16:51 117

 

An ninh Quảng Nam ngày 14-5-2020 có các nội dung sau:


- Các tổ chức cơ sở Đảng công an các đơn vị, địa phương đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
- Phòng an ninh đối nội công an tỉnh - Vững vàng trên trận tuyến an ninh
- Công an TP. Tam Kỳ tăng cường đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản

 

Video An ninh Quảng Nam ngày 14-5-2020:

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam