Quảng Nam ngày mới 17-5-2020

17/05/2020 17:51 76

 

Quảng Nam ngày mới 17-5-2020 có các nội dung sau:


- Tháng 5 về thăm quê Bác
- Khai mạc khảo sát kiểm định chất lượng giáo dục
- Số lượng Voọc Chà Vá chân xám tại Tam Mỹ Tây tăng thêm 10 cá thể
- Trở lại Bình Sơn, Hiệp Đức

 

Video Quảng Nam ngày mới 17-5-2020:

 

 

Video Thời sự tối ngày 16-5-2020:

 

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam