Quảng Nam ngày mới 18-5-2020

18/05/2020 11:05 86

 

Quảng Nam ngày mới 18-5-2020 có các nội dung sau:


- Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng
- Siết chặt và tăng cường công tác quản lý phương tiện đường thủy
- Tình trạng thiếu nước sạch tại khu vực nông thôn
- Thời điểm vàng khám phá du lịch Việt Nam

 

Video Quảng Nam ngày mới 18-5-2020:

 

 

Video Thời sự tối ngày 17-5-2020:

 

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam