Quảng Nam ngày mới 19-5-2020

19/05/2020 14:23 74

 

Quảng Nam ngày mới 19-5-2020 có các nội dung sau:


- Long trọng kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
- Về nơi in dấu chân Người
- Quảng Nam chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai
- NASA sắp tạo ra mưa sao băng nhân tạo

 

Video Quảng Nam ngày mới 19-5-2020:

 

 

Video Thời sự tối ngày 18-5-2020:

 

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam