Quảng Nam ngày mới 20-5-2020

20/05/2020 11:12 86

 

Quảng Nam ngày mới 20-5-2020 có các nội dung sau:


- Đảng, Nhà Nước long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 130 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
- Việt Nam tăng 14 bậc về minh bạch ngân sách
- Địa chỉ đỏ Về Bác hồ giữa núi rừng Trà My

 

Video Quảng Nam ngày mới 20-5-2020:

 

 

Video Thời sự tối ngày 19-5-2020:

 

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam