Quảng Nam ngày mới 22-5-2020

22/05/2020 20:07 48

 

Quảng Nam ngày mới 22-5-2020 có các nội dung sau:


- Góp ý dự luật doanh nghiệp và luật giám định tư pháp (Sửa đổi)
- Họp Quốc hội trực tuyến giúp gia tăng hiệu quả 2 chiều
- Hơn 43.500 HA rừng Cà Mau ở mức dự báo cháy cấp cao nhất
- 51 năm tù đối với các bị cáo trong vụ gian lận điểm tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018

 

Video Quảng Nam ngày mới 22-5-2020:

 

 

Video Thời sự tối ngày 21-5-2020:

 

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam