HUYỆN PHƯỚC SƠN

Phước Sơn là một huyện thuộc tỉnh Quảng Nam.

Địa lý-Dân số

Phía bắc giáp huyện Nông Sơn và Nam Giang, phía tây giáp huyện Nam Giang, phía nam là Kon Tum và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, phía đông là huyện Bắc Trà My, Nam Trà My và Hiệp Đức. Huyện có diện tích 1141 km2 và dân số là 20.887 người (2008).

Hành chính

Huyện lị là thị trấn Khâm Đức nằm trên quốc lộ 14, cách thành phố Tam Kỳ 110 km về hướng Đông. Phước Sơn có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Phước Chánh, Phước Công, Phước Đức, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Kim, Phước Lộc, Phước Mỹ, Phước Năng, Phước Thành, Phước Xuân và thị trấn Khâm Đức.

Lịch sử

Sau năm 1975, huyện Phước Sơn có 9 xã: Phước Chánh, Phước Công, Phước Gia, Phước Hiệp, Phước Kim, Phước Mỹ, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà.

Ngày 23 tháng 9 năm 1981, thành lập xã Phước Đức gồm có thôn Cà Dũ của xã Phước Thành, thôn Mô Lăng của xã Phước Mỹ và các thôn Lô Tố, Suối Kiết của xã Phước Kim. Từ đó, huyện Phước Sơn có 10 xã: Phước Chánh, Phước Công, Phước Đức, Phước Gia, Phước Hiệp, Phước Kim, Phước Mỹ, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà.

Từ ngày 31 tháng 12 năm 1985, 2 xã: Phước Gia, Phước Tra chuyển sang trực thuộc huyện Hiệp Đức. Huyện Phước Sơn có 8 xã: Phước Chánh, Phước Công, Phước Đức, Phước Hiệp, Phước Kim, Phước Mỹ, Phước Năng, Phước Thành.

Ngày 21 tháng 3 năm 1986, chia xã Phước Đức thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã Phước Đức và thị trấn Khâm Đức (thị trấn huyện lỵ huyện Phước Sơn).

Ngày 21 tháng 3 năm 2002, thành lập xã Phước Xuân trên cơ sở 13.092,4 ha diện tích tự nhiên và 1.192 nhân khẩu của thị trấn Khâm Đức; thành lập xã Phước Lộc trên cơ sở 9.499,6 ha diện tích tự nhiên và 1.007 nhân khẩu của xã Phước Thành.

Ngày 8 tháng 4 năm 2008, thành lập xã Phước Hòa trên cơ sở điều chỉnh 18.815,4 ha diện tích tự nhiên và 2.076 nhân khẩu của xã Phước Hiệp.

Từ đó, huyện Phước Sơn có 1 thị trấn và 11 xã, giữ ổn định cho đến nay.

Kinh tế

Nền kinh tế chủ yếu của Phước Sơn là trồng rừng. Bên cạnh đó còn khai thác khoáng sản, chủ yếu là vàng.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình

Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình
Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam