Blog Quảng Nam

Bản tin

NÔNG SƠN MIỀN QUÊ THƯƠNG NHỚ

Có một miền quê sâu lắng trong tôi
Cà Tang Nông Sơn Đại Bình Trung Phước
Đây con sông Thu một màu xanh biếc
Chia nước đầu nguồn về các miền xuôi

 

 

NÔNG SƠN MIỀN QUÊ THƯƠNG NHỚ 
Nhạc: Đình Thậm
Thơ: Đông Trình
Trình bày: Thu Hằng
***********************************

Có một miền quê sâu lắng trong tôi
Cà Tang Nông Sơn Đại Bình Trung Phước
Đây con sông Thu một màu xanh biếc
Chia nước đầu nguồn về các miền xuôi

 

Có một miền quê đẹp lắm người ơi
Con đò đêm trăng xôn xao bóng nước
Cô gái dịu dàng bên sông chải tóc
Răng rứa mô chừ giọng nói thân thương

 

Tôi về đây về giữa ngày vui
Hòa cây trái hương thơm nồng nàn
Nghe cuộc sống sinh sôi rộn ràng
Như những ngày gian khó ta bên nhau

 

Một thời đạn bom một thời chiến đấu
Một thời hi sinh một thời mưa bão đã đi qua

 

Tôi về đây bờ bãi xanh dâu
Dòng sông hát những câu ân tình
Và tôi nhớ khắc trong tim mình
Ôi Đại Bình Trung Phước Nông Sơn
Một miền quê sâu lắng tâm hồn

 

Video bài hát NÔNG SƠN MIỀN QUÊ THƯƠNG NHỚ:

 

 

Không có thông tin cho loại dữ liệu này
  • Chia sẻ qua viber bài: NÔNG SƠN MIỀN QUÊ THƯƠNG NHỚ
  • Chia sẻ qua reddit bài:NÔNG SƠN MIỀN QUÊ THƯƠNG NHỚ
 

Album Liên Quan