Nông Sơn giảm hơn 44% hộ nghèo trong 5 năm

08/02/2020 16:11 178

Đó là báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn tại cuộc làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào chiều 7.2. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì cuộc làm việc.

 

 

Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn cho biết, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 12,02%; thu ngân sách tăng qua các năm, đến cuối năm 2019 thu ngân sách đạt 110 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 54,4% (2015) xuống còn 10,19% (2019), giảm 44,21%, giảm bình quân 8,9%/năm; trong khi đó, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 14,67% xuống còn 6,32%. Nông Sơn cũng là địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương số 18, 19 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy góp phần sắp xếp kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy.

 

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Thái Bình - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn khẳng định, ngay sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Huyện ủy mở rộng để quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 31.7.2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện; đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức quán triệt đến đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Theo ông Thái Bình, giữa tháng 1.2020, Đảng bộ xã Quế Lộc và Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện đã tổ chức đại hội điểm theo tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy Nông Sơn, đảm bảo các nội dung; đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm vào ngày 5.2.2020. Kết quả đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy: đã tổ chức xong 66/66 chi bộ (đạt 100%); trong đó, có 13/29 đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đang tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự và xây dựng các nội dung văn kiện theo quy định; 6/6 xã còn lại đã có báo cáo sơ bộ dự kiến nhân sự cấp ủy và các chức danh chủ chốt xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 gửi cho Ban Thường vụ Huyện ủy. Thời gian đại hội bắt đầu từ tháng 4.2020 và hoàn thành trước 15.6.2020.

 

Dự kiến Đại hội Đảng bộ huyện Nông Sơn diễn ra đầu tháng 8.2020. Đến nay, Tiểu ban văn kiện đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1) gửi các đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm góp ý; xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và thời gian đến sẽ tổ chức hội nghị để xin ý kiến của cán bộ hưu trí để bổ sung hoàn chỉnh dự thảo lần 2. “Huyện Nông Sơn đang tiếp tục củng cố các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu tại các phòng, ban của huyện và các địa phương để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự cấp ủy huyện, xã nhiệm kỳ 2020 - 2025” - ông Thái Bình nói.

 

QNO: NGUYÊN ĐOAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam