Hội LHPN huyện Nông Sơn hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2016-2021

19/06/2019 15:43 110

Ngày 14.6, Hội LHPN huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 

 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, 02 cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Hằng năm, có trên 85% hội viên, phụ nữ được học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của hội, các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Hằng năm, 100% cơ sở hội giúp ít nhất 2 hộ gia đình đạt các tiêu chí 5 không, 3 sạch; kết quả đã giúp 42 hộ đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch. Tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức liên quan đến việc làm lao động nữ, phối hợp đào tạo nghề cho 337 hộ hội viên phụ nữ. Hằng năm, mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 1-2 hộ thoát nghèo, đến nay Hội LHPN các cấp đã giúp 81 hộ thoát nghèo. Bằng nhiều hình thức, hội viên phụ nữ tiết kiệm được hơn 1,5 tỷ đồng. Số tiền này dùng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 18 nhà mái ấm tình thương, trao 321 sinh kế, 64 sổ tiết kiệm, 420 suất học bổng,.. cho hơn 1.000 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

 

Dịp này, Hội LHPN huyện Nông Sơn đã tuyên dương, khen thưởng 7 cán bộ hội cơ sở giỏi, 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
 

Nguồn tin: Đài TT-TH Nông Sơn

BÀI VIẾT NỔI BẬT