Núi Thành chuẩn bị cho đại hội điểm

06/02/2020 08:44 250

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến diễn ra trong 3 ngày 27, 28 và 29.5. Đến thời điểm này, cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các cấp ở cơ sở, Huyện ủy Núi Thành tập trung cao điểm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện...

 

Theo kế hoạch, Núi Thành hoàn thành đại hội chi bộ đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở trong tháng 2.2020. Ảnh: VĂN PHIN

 

Đảm bảo tiến độ

 

Ở kỳ đại hội lần này, Đảng bộ huyện Núi Thành được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm khối địa phương cấp huyện trên địa bàn tỉnh.  Ngay sau khi có Chỉ thị số 35/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Chỉ thị 45/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam “về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Huyện ủy Núi Thành đã ban hành Chỉ thị 28/2019 “về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII”. Đồng thời thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội và sớm ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII.

 

Theo ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành, các chi bộ đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở bắt đầu tổ chức đại hội từ ngày 15.12.2019, hoàn thành trong tháng 2.2020. Chi bộ nào được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở thì đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy hoàn thành trong tháng 1.2020. Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy phải tổ chức đại hội hoàn thành trong tháng 4.2020. Đảng bộ, chi bộ cơ sở nào được chọn tổ chức đại hội điểm, phải hoàn thành đại hội trước ngày 15.3.2020.

 

Huyện ủy Núi Thành đã chọn Đảng bộ xã Tam Xuân 2 tổ chức đại hội điểm khối xã, thị trấn và Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức đại hội điểm khối cơ quan. Đến thời điểm này, Đảng bộ xã Tam Xuân 2 đã cơ bản hoàn thành các bước chuẩn bị cho đại hội điểm khối xã, thị trấn. Ông Nguyễn Đăng Hưởng - Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân 2 cho hay, về thời gian đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thống nhất tổ chức trong 2 buổi, vào sáng ngày 25 và sáng 26.2.2020. Đảng ủy xã Tam Xuân 2 đã ban hành quyết định về phân bổ đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cho 16 chi bộ trực thuộc với tổng số đại biểu triệu tập dự đại hội là 133 người. Về nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Xuân 2 khóa VI đã thống nhất số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) là 13 ủy viên, trong đó đương nhiệm cơ cấu 11, không cơ cấu lại 4, cơ cấu mới 2; đảng bộ đã thực hiện công tác nhân sự đảm bảo theo các quy trình hướng dẫn.

 

Chú trọng tuyên truyền

 

Ông Nguyễn Minh Khả - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Núi Thành cho biết, được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, Huyện ủy Núi Thành xác định đây là sự kiện chính trị trọng đại và đã chuẩn bị chu đáo các bước để đảm bảo đại hội diễn ra thành công. Huyện ủy đã và đang chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội.

 

Với sự chuẩn bị chu đáo các bước cho sự kiện chính trị trọng đại này, ngày 17.1.2020, Bí thư Huyện ủy Núi Thành - Nguyễn Tri Ấn đã ký ban hành Nghị quyết số 17-NQ/HU của Huyện ủy về việc triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra vào các ngày 27, 28 và 29.5.2020; số lượng đại biểu chính thức được triệu tập dự đại hội là 298, trong đó đại biểu đương nhiên là 43, đại biểu chính thức được bầu ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy là 255.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Núi Thành đã giao cho Ban Thường vụ Huyện ủy căn cứ Điều lệ Đảng, các quy định và hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy xây dựng đề án, quyết định phân bổ số lượng đại biểu cho từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; quyết định triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng theo quy trình hướng dẫn.

 

QNO: VĂN PHIN

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam