Xã Quế Châu và Tiên Cẩm đạt chuẩn nông thôn mới

09/02/2020 23:27 235

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành quyết định công nhận xã Quế Châu (Quế Sơn) và xã Tiên Cẩm (Tiên Phước) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 

Xã Quế Châu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: M.L

 

Xã Quế Châu xây dựng nông thôn mới từ năm 2014. Qua 5 năm thực hiện, đến nay đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn mới khởi sắc. Đối với xã Tiên Cẩm, được Tiên Phước chọn đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, đến cuối năm 2019 xã cũng hoàn thành 19/19 tiêu chí.

 

UBND tỉnh yêu cầu 2 địa phương có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn. Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện và công nhận thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2020, tổ chức nhân rộng việc xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” cho các thôn còn lại trên địa bàn xã. Phấn đấu xây dựng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” theo các tiêu chí quy định.

 

QNO: M.L

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam