Xây dựng Đảng ở Nam Giang

25/02/2020 12:30 491

Cùng với tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, những năm qua, huyện Nam Giang luôn chú trọng đến việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

 

Cùng với các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chỉnh đốn Đảng, Nam Giang luôn chú trọng đến công tác cán bộ cơ sở miền núi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

 

Phát huy vai trò sáng tạo

 

Nhiều năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng ở Nam Giang luôn phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, giữ vững sự đoàn kết thống nhất và kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong cộng đồng dân cư.

 

Ông Lê Văn Hường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Giang, cho hay huyện luôn chủ động nắm bắt tình hình trên địa bàn thông qua các cuộc hội nghị, giao ban, đối thoại với nhân dân miền núi để có giải pháp sát sườn. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nỗ lực trong phát triển sản xuất theo các mô hình kinh tế hộ gia đình, tạo bước chuyển mới trong tư duy lao động, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Phát huy vai trò lãnh đạo cơ sở mang lại hiệu quả tích cực như tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn của hệ thống chính trị; sáp nhập thôn, bản theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và bố trí sắp xếp cán bộ xã, thôn theo Nghị định 34 của Chính phủ...

 

Ông Lê Văn Hường cho hay: “Vai trò của Đảng đang ngày càng phát huy rõ nét, nhiều chủ trương phù hợp với tình hình thực tiễn và đời sống nhân dân được triển khai một cách đồng bộ, có chiều sâu đến từng đơn vị thôn, xã và các cụm dân cư miền núi. Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động đem lại sự thống nhất cao trong cộng đồng, giúp chính quyền cơ sở triển khai thành công nhiều mặt bằng dân cư mới, góp phần đảm bảo ổn định đời sống, cũng như tạo điều kiện phát triển kinh tế cho đồng bào địa phương”.

 

Bên cạnh làm tốt công tác dân vận chính quyền, nâng cao chất lượng công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp ủy đảng cơ sở còn tập trung các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cây trồng con vật nuôi theo tinh thần Nghị quyết 03 của Huyện ủy. Qua đó, nhiều địa phương, đơn vị đã tạo được niềm tin, giúp đồng bào miền núi xây cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.

 

Xây dựng niềm tin

 

Phó Bí thư Huyện ủy Nam Giang - ông Phan Văn Bình cho hay, để vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục được phát huy trong cộng đồng miền núi, cùng với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, các tổ chức Đảng địa phương luôn tạo được niềm tin với nhân dân, thông qua việc tập trung đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong cộng đồng dân cư. Từ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang đã xây dựng nhiều kế hoạch, nội dung cụ thể trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương. Qua đó, đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bước đầu có chuyển biến rõ rệt trong nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để tự soi, tự sửa. Năm 2019, toàn Đảng bộ huyện có 2.537/2.699 đảng viên thực hiện đăng ký nêu gương và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05, đạt tỷ lệ trên 95%. Số còn lại là đảng viên già yếu, miễn sinh hoạt đảng, dù không viết bản cam kết nhưng vẫn tham gia góp ý và thực hiện tốt công tác nêu gương.

 

“Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan và ngày thực chất hơn. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Ngoài ra, các cấp ủy đảng cũng đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và trên tất cả lĩnh vực. Qua đó, đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên vi phạm, kịp thời răn đe, chấn chỉnh những thiếu sót” - ông Bình nói.

 

Song song với việc kiểm tra, giám sát, công tác cán bộ cũng được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương. Theo đó, bên cạnh tổ chức triển khai rà soát, bổ sung và phê duyệt quy hoạch cán bộ ở từng nhiệm kỳ, đảm bảo theo yêu cầu hướng dẫn của cấp trên, hướng đến chuẩn bị phương án nhân sự đại hội đảng các cấp, Huyện ủy Nam Giang còn quy định các điều kiện về giới thiệu nhân sự một cách chặt chẽ, đảm bảo năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị và có uy tín trong cộng đồng dân cư miền núi.

 

 ALĂNG NGƯỚC

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình

Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình
Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam