Blog Quảng Nam

Bản tin

Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Ngày: 

22/04/2020

Lượt xem: 

1001

Bên cạnh hưởng ứng phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, UBND huyện Bắc Trà My còn phát động các phong trào thi đua gắn với thực tiễn của địa phương và đem lại kết quả thiết thực.

 

 

Đối với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở tạo tiền đề triển khai phong trào đạt một số kết quả nhất định. Theo đó, Bắc Trà My hoàn thành quy hoạch nông thôn mới cho 12/12 xã, bộ mặt nông thôn từng bước được cải thiện. Hệ thống giao thông được quan tâm đầu tư, đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, đường ngõ xóm được cứng hóa và tiếp tục đầu tư đường nội đồng vào khu sản xuất đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, vận chuyển nông sản, hàng hóa góp phần tăng thu nhập. Nhiều mô hình sản xuất mới được triển khai hiệu quả, người dân cũng chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi... Sau thời gian tập trung triển khai xây dựng, đến nay có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân chung 10,08 tiêu chí/xã.

 

Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” được triển khai thiết thực và hiệu quả. Qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên tuyền, nâng cao nhận thức, tinh thần, tạo khí thế sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Cán bộ, đảng viên huyện Bắc Trà My đồng hành cùng hộ nghèo” do UBND huyện phát động tiếp tục được triển khai sâu rộng. Đến nay có 105 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện giúp đỡ trực tiếp 117 hộ nghèo, hàng chục hộ đã thoát nghèo bền vững.

 

Đặc biệt, phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được quán triệt trong đảng viên, công chức, người lao động và triển khai trong nhân dân, đưa việc thực hiện “học tập và làm theo” thành công việc tự giác, thường xuyên, gắn với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. Trong đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đã có nhiều cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh việc xây dựng phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm, công tâm, hiệu quả. Đồng thời thực hiện tốt cải cách hành chính, không để chậm trễ hay tồn đọng công việc như Chi bộ Bảo hiểm xã hội, Chi bộ Ủy Ban kiểm tra Đảng... Trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, nhiều cơ quan, cán bộ, đảng viên đã tích cực áp dụng mô hình hay như: mô hình vận động hội viên phụ nữ đào hố xử lý rác thải sinh hoạt (xã Trà Đông); Đồng tiền tiết kiệm xây dựng quỹ tình thương (tập thể Khối Dân vận, xã Trà Tân)...

 

 N.ĐOAN

Bài Viết Liên Quan

Bài học quý từ "dân vận khéo"

Ngày: 

22/05/2020

Lượt xem: 

960

Hạt gạo yêu thương đến vùng cao

Ngày: 

07/05/2020

Lượt xem: 

968

Khám phá thác 5 tầng Trà Giang

Ngày: 

14/03/2020

Lượt xem: 

969

Bắc Trà My nỗ lực cứu cao su tiểu điền

Ngày: 

20/02/2020

Lượt xem: 

868

Danh Mục

Loading...

Xem thêm

Tags