Chương trình “Thứ 2 về với Liên đội” tại Trường PTDTBT THCS Trà Dơn.

09/06/2019 17:50 202

Ngày 20/5/2019, Hội đồng Đội huyện tổ chức Chương trình “Thứ 2 về với Liên đội” tại Trường PTDTBT THCS Trà Dơn với nội dung Trao học bổng Doremon, kiểm tra cảnh quan sư phạm nhà trường, múa hát tập thể, nghi thức Đội và thư viện xanh.

 

Chương trình “Thứ 2 về với Liên đội” tại Trường PTDTBT THCS Trà Dơn.

Chương trình “Thứ 2 về với Liên đội” tại Trường PTDTBT THCS Trà Dơn.

 

Chương trình “Thứ 2 về với Liên đội” đã thu hút gần 250 đội viên tham gia với các nội dung: kiểm tra Liên đội và Chi đội về  Múa hát tập thể - Nghi Thức Đội viên , hồ sơ sổ sách, kiểm tra cảnh quan sư phạm nhà trường và và thư viện xanh.

 

 

Thông qua Chương trình, Hội đồng Đội huyện đã lồng ghép trao học bổng Doremon cho em Nguyễn Thị Mai Tiên, lớp 8/2, trường PTDTBT THCS Trà Dơn. Đây là chương trình hay và có ý nghĩa thiết thực , Hội đồng đội huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình “ Thứ 2 về với liên đội” trong năm học 2019 - 2020./.

 

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam