Công tác chuẩn bị đại hội Đảng ở Bắc Trà My: Bám sát chỉ đạo của cấp trên

12/02/2020 14:30 227

Bắc Trà My đang tập trung chuẩn bị chu đáo các công việc nhằm tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Tổ công tác của Huyện ủy Bắc Trà My kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội điểm tại Đảng bộ thị trấn Trà My. Ảnh: N.Đ

 

Chuẩn bị chu đáo đại hội điểm

 

Huyện ủy Bắc Trà My chọn Đảng bộ thị trấn Trà My đại hội điểm, dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 3.2020. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị trấn, ông Trương Đình Tuyết - Bí thư Đảng ủy thị trấn Trà My cho biết, đến cuối tháng 11.2019, địa phương đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc. Là đơn vị được Huyện ủy Bắc Trà My chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung đối với đảng bộ các địa phương trên địa bàn, công tác chuẩn bị đại hội của thị trấn Trà My đã tập trung, khẩn trương, chu đáo hơn về nội dung và hình thức.

 

Đến nay, Đảng ủy thị trấn Trà My đã xây dựng dự thảo văn kiện báo cáo chính trị, đề án nhân sự, báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào báo cáo giải trình đối với các nhóm chỉ tiêu chưa đạt trong nhiệm kỳ qua. Theo ông Trương Đình Tuyết, dự thảo báo cáo chính trị đã lấy ý kiến góp ý của từng ngành để bổ sung, hoàn thiện và gửi các chi bộ trực thuộc lấy ý kiến góp ý trong đảng viên, các ban xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Bắc Trà My. Sau đó, tiếp thu bổ sung và tổ chức xin ý kiến góp ý của cán bộ lãnh đạo thị trấn qua các thời kỳ, hưu trí, tri thức nhằm xây dựng hoàn chỉnh trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến.

 

“Sau khi được nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo Đại hội của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy thị trấn đã xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện theo lộ trình với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, đã tạo được sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã bám vào từng nội dung của từng văn bản, tiến hành các bước đúng với quy trình hướng dẫn của cấp trên. Đến nay cơ bản các nội dung đảm bảo. Còn một số văn bản và quy trình nhân sự tiếp theo sẽ tiến hành theo kế hoạch” - ông Tuyết cho biết.

 

Về công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu bầu cấp ủy khóa mới, theo Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Trà My đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng. Có được kết quả này, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quản lý cán bộ được thực hiện đúng quy trình; đánh giá nhận xét chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch trước khi đưa vào quy hoạch. Việc đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí sử dụng cán bộ dựa trên cơ sở quy hoạch và đào tạo hàng năm được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên so với đầu nhiệm kỳ (đầu nhiệm kỳ 63%, cán bộ đạt 3 chuẩn, đến nay có 83,3% đạt 3 chuẩn, tăng 20,3%). Kết quả xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư cấp ủy được nâng lên cả về chính trị và chuyên môn (cấp ủy khóa X tỷ lệ trung cấp chính trị 81%, về chuyên môn đại học 56%, trung cấp 31%, đồng chí bí thư - trung cấp chính trị; cấp ủy khóa XI tỷ lệ cao cấp chính trị 23%, về chuyên môn đại học 84%, trên đại học 7,6%, bí thư cấp ủy - cao cấp chính trị).

 

Chú trọng công tác nhân sự

 

Để kịp thời nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các Đảng ủy trực thuộc, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My đã xây dựng kế hoạch và tổ chức làm việc với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ 13 xã, thị trấn.

 

Ông Hoàng Thanh Long - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Trà My cho biết, qua kiểm tra cho thấy các chi, đảng bộ trực thuộc đã tập trung thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về các nội dung công việc chuẩn bị cho đại hội. Về dự thảo văn kiện đại hội đang trong quá trình lấy ý kiến của các cá nhân, tổ chức theo quy định. Còn đối với công tác nhân sự, đảng ủy trực thuộc đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội; trong khi đó, các chi bộ trực thuộc đã rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng, phó phòng ban và tương đương. Sau khi có kết quả phê duyệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc sẽ tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự theo kế hoạch đề ra.

 

Đề cập về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp, bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My, nói: “Công tác cán bộ được Bắc Trà My quan tâm ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ. Các văn bản chỉ đạo về công tác cán bộ giới thiệu Đại hội của Đảng hết sức chặt chẽ, cụ thể, đi vào quy chuẩn, đó cũng là thuận lợi cho cấp ủy, ban thường vụ các cấp chuẩn bị nhân sự thuận lợi hơn, đồng chí nào cũng nghiên cứu và biết mình có khả năng được cơ cấu giới thiệu ứng cử, rõ ràng, công khai”.

 

Lựa chọn vấn đề đột phá

 

Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My - Huỳnh Thị Thùy Dung khẳng định, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc phấn đấu thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ hết sức quan trọng trong năm nay là tập trung hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và chuẩn bị chu đáo các nội dung để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Về định hướng xây dựng dự thảo văn kiện báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy lưu ý các đảng ủy cấp xã quan tâm nhiều hơn đến việc lựa chọn vấn đề của địa phương mình trong 5 năm đến, ngoài vấn đề chung của huyện.

 

Theo đó, các địa phương phải xác định lựa chọn công việc đột phá trong giai đoạn tới là gì để tập trung lãnh đạo, thực hiện hiệu quả tạo bước chuyển biến mới tại cơ sở. Có thể mỗi địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn mà lựa chọn 3 đầu việc quan trọng cần tập trung lãnh đạo nhằm tạo ra sự thay đổi tốt hơn, làm sao cho đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải được cải thiện hơn, khởi sắc hơn cùng với thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Trong thời gian đến, tiếp tục phát huy lợi thế từ nông lâm nghiệp, nhất là kinh tế rừng bằng việc chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn gắn với hai mục tiêu: đáp ứng yêu cầu của thị trường và thay thế vật liệu làm nhà tại chỗ góp phần giảm thiểu tình trạng phá rừng; bảo tồn và phát triển cây quế, phấn đấu từng bước phục hồi lại thương hiệu cao sơn ngọc quế; duy trì giữ vững diện tích và khai thác lợi ích kinh tế từ cây cao su tiểu điều trên địa bàn; khai thác lợi thế lòng hồ thủy điện Sông Tranh để nuôi trồng thủy sản...

 

QNO: HÀN GIANG

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam