Nam Trà My tập trung xây dựng nông thôn mới

16/02/2020 09:00 669

Những năm qua, huyện Nam Trà My nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).

 

Từ Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay, 10/10 xã của Nam Trà My đã có đường ô tô đến trung tâm. Ảnh: H.MỸ

 

Theo ông Trịnh Minh Hải - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Nam Trà My, từ khi Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được triển khai thực hiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh nông thôn được bảo đảm, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM đã từng bước được xác định rõ ràng. Mặc dù trong điều kiện khó khăn, nguồn lực hạn chế, tuy nhiên, ban chỉ đạo các cấp đã nỗ lực cân đối, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện chương trình.

 

Đây là kết quả quan trọng, là tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu của các năm tiếp theo. Kết quả huy động nguồn lực để xây dựng chương trình giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 91,90 tỷ đồng; trong đó giai đoạn 2016 - 2018: 32,22 tỷ đồng, năm 2019: 18,79 tỷ đồng; dự kiến năm 2020: 40,90 tỷ đồng. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình, kết quả đạt tiêu chí của các xã như sau: xã Trà Mai (xã NTM của tỉnh) đạt 15 tiêu chí; xã Trà Tập: 7 tiêu chí; xã Trà Cang: 6 tiêu chí; xã Trà Dơn: 7 tiêu chí; xã Trà Leng: 6 tiêu chí; xã Trà Vân: 8 tiêu chí; xã Trà Vinh: 6 tiêu chí; xã Trà Don: 9 tiêu chí; xã Trà Nam: 8 tiêu chí; xã Trà Linh: 8 tiêu chí, bình quân chung 8 tiêu chí/xã.

 

Bên cạnh kết quả đạt được, thực tiễn vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết như tiến độ triển khai chương trình còn chậm so với mục tiêu đặt ra, phong trào xây dựng NTM không đồng đều. Trong thực hiện các nội dung xây dựng NTM, tập trung cao cho xây dựng cơ sở hạ tầng, các nội dung về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, phát triển văn hóa, cải thiện môi trường… chưa được quan tâm chỉ đạo và đầu tư đúng mức nên chậm có chuyển biến rõ nét. Nhóm các tiêu chí đóng vai trò quyết định đến sản xuất, đời sống và an sinh xã hội như: giao thông, thủy lợi, thu nhập, hộ nghèo, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường nhiều xã chưa đạt. Trong sản xuất, việc nhân rộng các mô hình hiệu quả còn hạn chế. Các doanh nghiệp và kinh tế hợp tác phát triển chưa mạnh...

 

“Để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, huyện Nam Trà My xác định mục tiêu trọng tâm trong Chương trình xây dựng NTM thời gian đến là nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Do đó, sẽ cân đối, bố trí nguồn lực, tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông, hệ thống thủy lợi, các công trình nước sinh hoạt phục vụ dân sinh, tạo thuận lợi cho người dân sinh hoạt, tiêu thụ sản phẩm. Các loại cây dược liệu được đầu tư, nâng cao hiệu quả canh tác trên đơn vị diện tích, kinh tế vườn được xác định là chủ lực. Đó chính là điều kiện hướng tới góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn” - ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ.

 

QNO: H.MỸ

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình

Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình
Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam