Danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện của Quảng Nam

02/06/2019 10:19 121

Quảng Nam là một tỉnh của Việt Nam, toàn tỉnh được chia thành 18 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 2 thành phố và 16 huyện. Tổng diện tích toàn tỉnh 10.438,37 km2 với dân số là 1.435.000 người và mật độ dân cư trung bình đạt 137 người/km2. Mật độ dân số phân bố không đồng đều giữa các đơn vị hành chính cấp huyện trong tỉnh, trong đó mật độ cao nhất ở thành phố Hội An đạt 1.473 người/km2 và thấp nhất là huyện Nam Giang chỉ đạt 12 người/km2.

 

Quảng Nam là một tỉnh duyên hải của Việt Nam, thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Toàn tỉnh có 6 trên 18 đơn vị hành chính cấp huyệ giáp biển về phía Đông, trong đó bao gồm 2 thành phố: Hội An và Tam Kỳ, và 4 huyện: Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình và Núi Thành.

 

Danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện của Quảng Nam theo địa lý và hành chính bao gồm 6 đề mục liệt kê: đơn vị hành chính cấp huyện, thủ phủ, diện tích, dân số và mật độ dân số được cập nhật từ cuộc điều tra dân số năm 2009, các đơn vị hành chính cấp xã - phường - thị trấn.

Tỉnh Quảng Nam có tổng cộng 244 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có: 18 phường, 13 thị trấn và 213 xã.

 

BÀI VIẾT NỔI BẬT