ĐI QUA DÒNG LỊCH SỬ CÙNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

02/02/2021 23:23 429

“Mỗi người đều đi qua những chặng đường khác nhau trong cuộc sống và bạn muốn ở mỗi chặng đường đi qua đó có dấu chân riêng của mình thì bạn phải bỏ qua những suy nghĩ bình thường, phải có một trái tim chân thành, một tư duy đột phá và không quên phấn đấu, nỗ lực hết mình”, đó chính là điều mà tôi luôn tâm niệm và tự nhận thức về trách nhiệm to lớn của bản thân là: Phải sống sao để tuổi xuân qua đi sẽ không phải là những chuỗi ngày “sống hoài, sống phí”. Trong suốt cuộc đời mình sẽ luôn hướng đến người cộng sản chân chính, là người con ưu tú của đất nước.

 

 

Trong 91 năm lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ được vị trí, vai trò, trọng trách của trước vận mệnh dân tộc, tương lai của đất nước. Vì vậy, Đảng luôn hòa cùng hơi thở và mạch sống của nhân dân, ý Đảng hợp lòng dân tạo nên sức mạnh quật khởi, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và có những đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.

 

Cách đây 91 năm, ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản là: An Nam cộng sản Đảng; Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản Liên đoàn đã họp và tiến hành hợp nhất thành một tổ chức Đảng duy nhất ở Việt Nam lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam. Tại hội nghị cũng đã thông qua chính cương vắn tắt; Sách lược vắn tắt; Chương trình tóm tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây là kết quả tất yếu của lịch sử, là kết quả phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin, là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

 

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã hòa vào cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ, từng bước tạo thế, lực, thời cơ và chớp thời cơ “ngàn năm có một”, lãnh đạo cả dân tộc vùng dậy, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã phá tan sự thống trị của thực dân gần một trăm năm và lật đổ chế độ phong kiến đè nặng lên nhân dân ta, mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới; kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình nắng vàng lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

 

Chín năm mốt sau đó, dân tộc Việt Nam có quyền tự hào với bè bạn năm châu vì đây là lần đầu tiên một dân tộc thuộc địa đã đánh thắng đội quân nhà nghề Pháp hùng mạnh, làm nên mốc son Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Pháp phải ký vào Hiệp định Giơnevơ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và các nước trên bán đảo Đông Dương, đồng thời cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa vùng lên “đem sức ta mà giải phóng cho ta”.

 

Dân tộc ta không chỉ tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mà chính Đảng và Bác Hồ đã tiếp thêm sức mạnh, nguồn sống, niềm tin để cả dân tộc Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc trường chinh chống Mỹ, cứu nước hơn hai thập niên sau đó. Bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và tinh thần đấu tranh anh dũng kiên cường, bất khuất, bất chấp mọi gian khổ hy sinh của nhân dân ta, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

 

Dân tộc Việt Nam có quyền tự hào “Việt Nam có Bác Hồ” - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người đã sáng lập và định hướng Đảng ta và càng tự hào hơn vì dân tộc ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong bất kỳ thời đại lịch sử nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù là thiên tai hay dịch bệnh Đảng luôn phát huy vai trò nòng cốt là trụ cột cho nhân dân ta vượt lên trên tất cả để cùng nhau sống sót, và phát triển.

 

Trong nghèo nàn và lạc hậu, giữa bộn bề gian khó do hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, sự bao vây cấm vận của các thế lực thù địch, Đảng ta luôn giữ vững, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khởi xướng và lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

 

Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ tốt đẹp như ngày nay, đời sống của nhân dân ở mọi miền Tổ quốc, dù là vùng sâu, vùng xa hay nơi khó khăn nhất cũng không ngừng được cải thiện; bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, các vùng nông thôn ngày càng đổi mới; uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định vững chắc.

 

Thành tựu mà dân tộc Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng thật lớn lao, đưa dân tộc Việt Nam vững vàng bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Trong quá trình lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng 91 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, bên cạnh thành tựu, Đảng ta cũng không tránh khỏi những khuyết điểm, song Đảng ta đã nhìn nhận, lắng nghe ý kiến phản hồi từ nhân dân, từ đó đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn, kịp thời và công khai phê bình, nhận khuyết điểm trước nhân dân, quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết quả.

 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là minh chứng về quá trình từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch “là đạo đức, là văn minh” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định.

 

 

Là một học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã học qua tiến trình Cách mạng, những sự kiện lịch sử hào hùng vang danh sử vàng mà mỗi lần nhắc đến lại thì ý chí phấn đấu trong tôi lại càng mãnh liệt hơn.Từ những bài giảng trên lớp tôi biết được: Để sáng lập ra Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bác Hồ với hành trang tìm đường cứu nước là đôi bàn tay trắng, lòng yêu thương dân tộc, nhiệt huyết của tuổi trẻ đã vượt qua bao nhiêu khổ ải và gian truân, làm biết bao nhiêu công việc cực khổ. Nhưng Bác vẫn không ngừng học tập và tìm tòi nghiên cứu để rồi reo lên khi đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin. Bác đã rất hạnh phúc khi tìm thấy trong Luận cương này con đường giải phóng dân tộc

 

"Luận cương đến với Bác Hồ

Và Người đã khóc

Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin

Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin

 

Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc

"Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!"

Hình của Ðảng lồng trong hình của nước

Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười. "

 

91 năm qua, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với lịch sử của nhân dân, đất nước và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là người đại diện cho tinh thần kiên cường, bất khuất, cho trí tuệ thông minh, óc sáng tạo của dân tộc Việt Nam anh hùng. Dưới sự dẫn dắt của Đảng, đất nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu đã trở thành đất nước độc lập tự do và phát triển như ngày hôm nay.

 

Đặc biệt khi các nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, nhưng với bản lĩnh, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đất nước ta vẫn đi lên chủ nghĩa xã hội và có một chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế. Với vai trò là một đoàn viên nhưng sau khi học tập và bồi dưỡng kiến thức về Đảng, tôi đã có cơ hội được hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng khi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Bác Hồ đã đi xa nhưng tấm gương đạo đức của người là tài sản vô giá và nguồn sáng bất tận để cho chúng ta học theo như nhà thơ Tố Hữu đã viết:

“Bác Hồ là vị cha chung

Là sao Bắc Đẩu, là vầng thái dương

Con đang đi giữa đêm trường

Nhờ cha soi lối dẫn đường con đi”

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động, làm vững bước các anh bộ đội cụ Hồ trên con đường giải phóng quê hương. Đôi chân các anh đã khiến con đường Trường Sơn trở thành huyền thoại, một trong những “ kỳ tích của Thế kỷ XX”. Làm nên chiến thắng vẻ vang 30/04/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Sự phát triển của Khoa học thông tin ngày nay có vai trò to lớn trong việc hình thành nền “ kinh tế tri thức” và “ xã hội thông tin”. Bên cạnh những thuận lợi mà nó đem lại thì các lực lượng phản động, các thế lực thù địch đã lợi dụng công nghệ thông tin và những tấm gương xấu của một số cán bộ Đảng viên suy thoái về đạo đức, chính trị để tuyên truyền chống phá Đảng và nhà nước ta. Chính vì vậy, mỗi chúng ta cần phải không ngừng học tập rèn luyện, kiên định và nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về đạo đức cách mạng để vượt qua những cám dỗ tầm thường và những thủ đoạn “ diễn biến hòa bình” của kẻ địch.

 

Ngày hôm nay, trong giây phút này đây khi đang sống trong thời bình, tôi càng biết ơn hơn thế hệ cha ông đã bỏ ra bao nhiêu xương máu, đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Mỗi ngày được sống, được làm việc là niềm hạnh phúc đối với tôi. Tiếp nối truyền thống cha ông, chúng ta hãy luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi ngày đi học và những chuyến đi là mỗi ngày tìm tòi học hỏi để có những giải pháp kỹ thuật góp một phần nhỏ bé trong việc ổn định và phát triển chung. Tôi xác định cho mình mục tiêu phấn đấu là rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức để nhanh chóng được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp”, tôi luôn giữ vững niềm tin sắt son, suốt đời phấn đấu cho mục đích lý tưởng cao đẹp của Đảng; đem ngọn lửa nhiệt huyết của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng đổi mới và phát triển; vì giờ đây, Đảng đã là nguồn sống trong tôi, là mục tiêu để tôi phấn đấu.

 

Tôi xin mượn bốn câu thơ của nhà thơ Tố Hữu để kết thúc bài viết của mình như lời quyết tâm của mình:

“Sống cùng Đảng, chết không rời Đảng

Tấm lòng son sáng chói nghìn thu

Mặt trời có lúc mây mù

Trái tim kia vẫn đỏ bầu máu tươi”.

 

Tác giả: Giác Ngộ Lê

*Cám ơn bạn đã gửi bài về cho Blog Quảng Nam

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình

Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình
Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam