Xây dựng lớp thanh niên có đạo đức, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị

08/08/2019 17:52 756

“Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2019 - 2022” là đề án vừa được Tỉnh đoàn ban hành nhằm xây dựng lớp thanh niên có đạo đức, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu Đảng, yêu Đoàn, có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng lươn lên trong cuộc sống.

 

 

Đề án hướng đến mục tiêu tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; khắc phục từng bước và tiến tới đẩy lùi hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong một bộ phận thanh thiếu nhi. Đồng thời thúc đẩy thanh thiếu nhi thi đua học tập, rèn luyện, lập thân lập nghiệp; nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

 

Đề án phấn đấu giai đoạn 2019 - 2020 có 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tập trung tổ chức hội thi các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, quê hương, đất nước trong học sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan địa chỉ đỏ…

 

Đặc biệt, chú trọng triển khai đồng bộ và có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; phát huy công cụ mạng xã hội hiệu quả để tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Tổ chức đoàn cấp huyện, trực thuộc thành lập và duy trì ít nhất 1 câu lạc bộ “Lý luận trẻ”.

 

Đề án đưa ra một số giải pháp trọng tâm như đổi mới phương thức học tập, tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; giáo dục thế hệ trẻ thông qua phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Đội TNTP Hồ Chí Minh.

 

Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; phát huy vai tò của người có uy tín trong xã hội nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò mạng xã hội, phương tiện truyền thông hiện đại vào công tác giáo dục của Đoàn. Ngoài ra cần đẩy mạnh công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên, phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật trong công tác giáo dục của Đoàn, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn; tăng cường sự phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường…

MỸ LINH

 

Xem thêm video:

 

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình

Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình
Vẻ đẹp phố cổ Hội An trầm mặc, yên bình

, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam