Phát huy sức trẻ trong Tháng thanh niên

02/03/2020 17:26 145

Đoàn viên thanh niên TP.Hội An đã bắt tay vào thực hiện Tháng thanh niên năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Hội An tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”.

 

Thanh niên Hội An hỗ trợ du khách phòng ngừa dịch bệnh

 

Hàng năm, Tháng thanh niên luôn là thời gian cao điểm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và khả năng sáng tạo của thanh niên thực hiện các công trình, phần việc, vì cuộc sống cộng đồng. Năm nay, với những hoạt động phong phú đa dạng, mang ý nghĩa thiết thực, Tháng thanh niên của tuổi trẻ Hội An nhằm tiếp tục khẳng định rõ nhận thức, vai trò trách nhiệm thanh niên, quyết tâm hành động, mang sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết để góp phần xây dựng quê hương.

 

Có thể nói, qua 17 năm triển khai với những hoạt động sôi nổi, mỗi năm Tháng thanh niên đã luôn để lại dấu ấn đậm nét, niềm khát khao cống hiến và đề cao tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ toàn thành phố nói chung.

 

Trong những năm qua, các hoạt động trong Tháng thanh niên của tuổi trẻ Hội An cũng đã được ghi nhận, tinh thần tình nguyện đã lan tỏa trong suy nghĩ, nhận thức và trở thành một trong những phẩm chất quý giá của thanh niên Hội An.

 

Tháng thanh niên đã thực sự tạo ra một môi trường lành mạnh, bổ ích để tuổi trẻ dấn thân, vượt qua gian khó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện. Từ những hoạt động sôi nổi và ý nghĩa trong Tháng thanh niên, đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đã được rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành.

 

Năm nay với chủ đề “Tuổi trẻ Hội An tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, nội dung của Tháng thanh niên được Thành đoàn triển khai đến các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ trong thành phố nhằm tiếp tục xây dựng, cổ vũ những phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiết thực, thi đua tình nguyện.

 

Thành đoàn cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên gắn với chủ đề “Tuổi trẻ Hội An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; nâng cao chất lượng hoạt động đoàn - hội - đội; mở rộng, nâng cao tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên; thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng, vì an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị…

 

 TRẦN QUỐC VƯƠNG

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam