Xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở

10/02/2020 16:57 77

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại Đại Lộc thời gian qua có những chuyển biến tích cực với nhiều dấu ấn nổi bật.

 

Lễ hội đua ghe truyền thống do huyện Đại Lộc tổ chức bài bản, thu hút sự hưởng ứng của cộng đồng. Ảnh: H.L

 

Nhiều kết quả

 

Công cuộc xây dựng đời sống văn hóa tại Đại Lộc có những chuyển biến tích cực, rõ nét, thể hiện ở số lượng lẫn chất lượng mô hình xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tộc họ văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Xã văn hóa”… trên địa bàn huyện không ngừng tăng về số lượng và chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu.

 

Năm 2019, toàn huyện Đại Lộc có 38.250 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; có 12 xã đạt chuẩn về xã văn hóa; có 113/113 thôn, khu phố đã được UBND huyện công nhận hương ước, quy ước. Trong năm 2019, toàn huyện có 107/113 thôn/khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Trong đó, có 42 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa” 5 năm liền.

 

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Đại Lộc hưởng ứng với 118 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong năm.

 

Toàn huyện có 12 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”... Công tác chăm sóc, nâng cao đời sống tinh thần cho trẻ em và học sinh được huyện Đại Lộc chú trọng. Đại Lộc có công viên văn hóa kết hợp với điểm vui chơi của trẻ em nằm tại trung tâm huyện, cũng là không gian tổ chức lễ hội, sự kiện lớn của huyện.

 

Tại nhiều trường học, mô hình “Thư viện xanh”, “Góc học tập xanh” đã đáp ứng nhu cầu đọc sách, nâng cao đời sống tinh thần cho trẻ. Nhiều di tích lịch sử trên địa bàn được quan tâm trùng tu, tôn tạo, trở thành những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

 

Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao tại Đại Lộc không ngừng được đầu tư, kiện toàn, đồng bộ từ huyện tới cơ sở, đáp ứng nhu cầu ngày thụ hưởng của người dân trong đời sống mới.

 

Theo ông Phan Vân Trình - Trưởng Phòng VH-TT huyện Đại Lộc, năm 2019, công tác xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao tại các xã, thị trấn tiếp tục được quan tâm, đầu tư xây dựng đạt chuẩn từ nguồn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn ngân sách tỉnh, huyện, xã, từ nguồn xã hội hóa. Năm 2019, Phòng VH&TT huyện đã tham mưu Sở VH-TT&DL hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm VH-TT xã Đại Sơn với tổng số tiền 200 triệu đồng. Nhiều địa phương đã lồng ghép tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tuyên truyền và giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống... để phát huy chức năng của các thiết chế văn hóa cơ sở.

 

Xây dựng nếp sống văn minh

 

Việc học tập và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh được triển khai sâu rộng tại Đại Lộc. Tại nhiều khu dân cư, địa phương, nhiều lễ hội mang đậm màu sắc văn hóa, tín ngưỡng dân gian và sự cố kết cộng đồng luôn được bảo tồn, gìn giữ.

 

 

Nhiều khu vui chơi an toàn, thân thiện cho trẻ được các cấp hội, đoàn thể chung tay xây dựng và nhân rộng tại các xã/thị trấn tại Đại Lộc

 

Cũng theo ông Phan Vân Trình, Đại Lộc cũng là một trong những địa phương đi đầu hưởng ứng cuộc vận động “Không rải giấy tiền, vàng mã trên đường đưa tang”. Từ mô hình điểm ở một vài khu ở thị trấn Ái Nghĩa, đến nay mô hình đã được các cấp hội, đoàn thể, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quán triệt, vận động nhân dân hưởng ứng tích cực. Phong trào “Không rải gạo muối và vật phẩm cúng ra đường”; “Không rắc giấy tiền, vàng mã trên đường đưa tang” đang từng bước được chính quyền địa phương tích cực phát động, nhân rộng ra các khu dân cư tại 18 xã/thị trấn và bước đầu được người dân tích cực hưởng ứng, thực hiện. 

 

Ông Nguyễn Hữu Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đại Lộc cho hay, phát huy những thành quả đạt được của năm 2019, thời gian tới, các xã, thị trấn tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tiếp tục phát huy thành quả công cuộc xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” thời gian qua... Đặc biệt, cần tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ hội, tăng cường công tác quản lý của Nhà nước, không để xảy ra tình trạng mê tín dị đoan, “biến tướng” lễ hội.

 

QNO: HOÀNG LIÊN

BÀI VIẾT NỔI BẬT