Bình trung triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn

19/06/2019 10:20 621

Ngày 16 tháng 6 năm 2019, tại hội trường UBND xã Bình Trung, BCH Đoàn xã đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn cho ĐVTN  tại địa phương.

 

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019, để tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng, nhằm  giúp cán bộ Đoàn viên thanh niên nắm vững Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Từ  đó xác định rõ  trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện,  góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. 

 

20190616 141724 1


Qua buổi học có 65 ĐVTN tham gia, Đoàn xã đã triển khai một số nội dung trọng tâm trong NQ Đại hội Đoàn các cấp, trong đó tập trung các vấn đề như: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên trong tình hình mới, nội dung, giải pháp tổ chức các phong trào, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên,... 

 


Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thúc đẩu các phong trào thi đua của  tuổi trẻ xã nhà gắn liền với thi đua thực hiện các Nghị quyết đề ra, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác Đoàn ở địa phương.

 

Tác giả bài viết: Tấn Thảo

BÀI VIẾT NỔI BẬT