Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp ở Thăng Bình: Coi trọng chất lượng, hiệu quả, kỷ cương

07/02/2020 15:56 306

Theo ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình, công tác chuẩn bị và tổ chức  đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện đã và đang triển khai tích cực theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo, dân chủ và giữ vừng nguyên tắc.

 

Đại hội Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Ảnh: VIỆT NGUYỄN

 

Bình Nam đại hội điểm

 

Huyện ủy Thăng Bình đã chọn Đảng bộ xã Bình Nam tổ chức đại hội điểm, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 17&18.3.2020. Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Nam lần thứ XIII đã được tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện lần thứ 2, dự kiến hoàn chỉnh trước ngày 28.2.

 

Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Bình Nam cho biết, thời gian qua, việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ và nhân dân. Hằng năm, Đảng ủy xã thực hiện nghiêm túc nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức trên 3 phương diện là mức độ hoàn thành nhiệm vụ; đạo đức, lối sống và chiều hướng phát triển. Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ được chú trọng, quy hoạch cán bộ đồng bộ, đúng nguyên tắc. Đó chính là cơ sở để địa phương sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, tạo nguồn kế cận, đồng thời cũng là dịp để cán bộ, đảng viên rèn luyện trưởng thành, nâng cao nhận thức về trách nhiệm được giao.

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Bình Nam kết nạp được 39 đảng viên mới, bình quân kết nạp 7 - 8 đảng viên/năm, đạt 100% so với nghị quyết đề ra. Hiện nay, đảng bộ có 10 chi bộ trực thuộc với 159 đảng viên, tỷ lệ đảng viên mới là nữ, trẻ tăng, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cũng được nâng lên. Trong những năm qua, Đảng ủy xã Bình Nam đã chỉ đạo, quan tâm củng cố, kiện toàn cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức xã hội từ xã đến thôn và đội ngũ đảng viên. Nhờ đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, chất lượng hoạt động của cấp ủy chi bộ. “Công tác  kiểm tra, giám sát của Đảng đi vào trọng tâm, trọng điểm; việc chấp hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng. Nhờ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên” - ông Nguyễn Thanh Hoàng nói.

 

Sôi nổi thi đua

 

Ông Phan Hòa - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình cho biết, đến thời điểm này, ngành tuyên giáo đã phối hợp chặt chẽ với UBND huyện tổ chức phát động thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, tạo phong trào hành động rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

“Các cấp ủy đảng tập trung giải quyết những hạn chế, bất cập còn tồn đọng, đồng thời lựa chọn xây dựng các chương trình kinh tế - xã hội sát thực, các công trình, phần việc tiêu biểu, ý nghĩa, hoàn thành đúng tiến độ để chào mừng Đại hội Đảng” - ông Phan Hòa nói. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình cũng đang tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện; tập trung chỉ đạo tuyên truyền, thông tin báo chí, thu thập ý kiến góp ý rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện.

 

Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình cho biết, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và đảng bộ, chi bộ trực thuộc sẽ được thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo, phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đại hội các cấp trên địa bàn huyện coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về nội dung văn kiện và xét duyệt phương án nhân sự đại hội trước tháng 3.2020. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy hoàn thành tổ chức đại hội trước tháng 6. Sau đại hội, cấp ủy khóa mới tổ chức ngay hội nghị để rút kinh nghiệm, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét chuẩn y các chức danh bầu cử, phân công công tác cho cấp ủy viên, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, đồng thời xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội.

 

QNO: VIỆT NGUYỄN

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam